page_banner

Marknadsmöjligheter för matmaskiner i Afrika

Det rapporteras att jordbruket är den viktigaste industrin i västafrikanska länder för att utveckla ekonomin.För att övervinna problemet med bevarande av grödor och förbättra den nuvarande efterblivna jordbruksdistributionen, utvecklar Västafrika kraftfullt livsmedelsindustrin.Det förväntas att den lokala efterfrågan på färskhållningsmaskiner har stor potential.

Om kinesiska företag vill expandera den västafrikanska marknaden kan de stärka försäljningen av matkonserveringsmaskiner, såsom torknings- och avvattningskonserveringsmaskiner, vakuumförpackningsutrustning, nudelmixer, konfektyrmaskiner, nudelmaskin, livsmedelsbearbetningsmaskiner och annan förpackningsutrustning.

Orsaker till den höga efterfrågan på förpackningsmaskiner i Afrika
Från Nigeria till afrikanska länder visar alla efterfrågan på förpackningsmaskiner.För det första beror det på de unika geografiska och miljömässiga resurserna i afrikanska länder.Vissa afrikanska länder har utvecklat jordbruk, men motsvarande lokala produktförpackningar kan inte möta produktionen från tillverkningsindustrin.

För det andra saknar afrikanska länder företag som kan producera högkvalitativt stål.För att inte kunna producera kvalificerade livsmedelsförpackningsmaskiner i enlighet med efterfrågan.Därför är efterfrågan på förpackningsmaskiner på den afrikanska marknaden tänkbar.Oavsett om det är stora förpackningsmaskiner, eller små och medelstora livsmedelsförpackningsmaskiner, är efterfrågan i afrikanska länder relativt stor.Med utvecklingen av tillverkning i afrikanska länder är framtiden för livsmedelsförpackningsmaskiner och förpackningsteknik mycket positiv.

nyheter44

Vilka är investeringsfördelarna med matmaskiner i Afrika

1. Stor marknadspotential
Det är underförstått att 60 % av världens oodlade mark finns i Afrika.Med bara 17 procent av Afrikas åkermark som för närvarande odlas är potentialen för kinesiska investeringar i Afrikas jordbrukssektor enorm.När de globala livsmedels- och jordbrukspriserna fortsätter att stiga finns det mycket för kinesiska företag att göra i Afrika.
Enligt relevanta rapporter kommer produktionsvärdet för afrikanskt jordbruk att öka från nuvarande 280 miljarder US-dollar till nästan 900 miljarder US-dollar år 2030. Den senaste rapporten från Världsbanken förutspår att Afrika söder om Sahara kommer att växa med mer än 5 procent under de kommande tre åren och locka i genomsnitt 54 miljarder dollar i utländska direktinvesteringar årligen.

2. Kina och Afrika har gynnsammare politik
Den kinesiska regeringen uppmuntrar också spannmåls- och livsmedelsföretag att "gå globalt".Redan i februari 2012 släppte den nationella utvecklings- och reformkommissionen och ministeriet för industri och informationsteknik den 12:e femåriga utvecklingsplanen för livsmedelsindustrin.Planen efterlyser utveckling av internationellt livsmedelssamarbete och uppmuntran av inhemska företag att "gå globalt" och etablera ris-, majs- och sojabönsförädlingsföretag utomlands.
Afrikanska länder har också aktivt främjat utvecklingen av jordbruksbearbetningsindustrin och formulerat relevanta utvecklingsplaner och incitamentspolitik.Kina och Afrika har formulerat en omfattande översiktsplan för utveckling av jordbruksbearbetningsindustrier, med odling och bearbetning av jordbruksprodukter som huvudinriktning.För livsmedelsföretag kommer flytten till Afrika vid en bra tidpunkt.

3. Kinas matmaskin har stark konkurrenskraft
Utan tillräcklig bearbetningskapacitet är afrikanskt kaffe till stor del beroende av efterfrågan från utvecklade länder för att passivt exportera råvaror.Att utsättas för fluktuationer i priset på internationella råvaror innebär att livsnerven i ekonomin ligger i andras händer.Det verkar också ge en ny plattform för Kinas livsmedelsmaskinindustri.

Expert tycker: Detta är vårt land export av livsmedelsmaskiner sällsynt möjlighet.Afrikas maskintillverkningsindustri är svag och utrustningen importeras till stor del från västländer.Prestandan för maskinutrustningen i vårt land kan lika gärna vara västerut, men priset är konkurrenskraftigt.Framför allt ökade exporten av livsmedelsmaskiner år för år.


Posttid: 2023-01-01